Αρχική Τεχνολογία Υπερύθρων Προϊόντα Πρόσθετα Λήψεις Επικοινωνία

Στη φύση, όλα τα αντικείμενα τείνουν να διατηρούνται στην ίδια θερμοκρασία στον ίδιο περιβάλλοντα χώρο και ως εκ τούτου, η θερμότητα ρέει από αυτά με την υψηλότερη σε αυτά με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Η μεταφορά θερμότητας συμβαίνει λόγω αγωγής, συναγωγής ή ακτινοβολίας.

1. Αγωγή:

Όταν ένα αντικείμενο έρχεται σε επαφή με ένα άλλο σχετικά θερμό αντικείμενο ή τοποθετείται σε σχετικά θερμό περιβάλλον, παρατηρείται μεταφορά της θερμότητας από το θερμό στο ψυχρό μέσω του αέρα. Κινούμενη δύναμη αποτελεί η διαφορά θερμοκρασίας και έχει ως αποτέλεσμα η ροή αυτή να συνεχίζεται έως ότου η θερμοκρασία των ίδιων αντικειμένων  να εξισωθεί.

2. Συναγωγή:

Η μεταφορά θερμότητας με συναγωγή αποτελεί τη βάση για το ‘’ρεύμα αέρα’’. Ο θερμός αέρας που μεταφέρεται από τα θερμαινόμενα αντικείμενα κερδίζει και χάνει θερμότητα καθώς αυξάνεται και αρχίζει την κάθοδο. Ο κύκλος αυτός συνεχίζεται μέχρι η διαφορά θερμοκρασίας να εξισωθεί. Η  τάση για εξίσωση της θερμοκρασίας δημιουργεί ένα ρεύμα αέρα το οποίο αποκαλούμε “θέρμανση με συναγωγή’’. Η φιλοσοφία θέρμανσης των θερμαντικών σωμάτων είναι η συναγωγή.

3. Ακτινοβολία:

Η μεταφορά θερμότητας ως αποτέλεσμα της ακτινοβολίας είναι ο μηχανισμός θέρμανσης κατά τον οποίο η ενέργεια μεταφέρεται απευθείας στα αντικείμενα. Ούτε ο αέρας, ούτε και κανένα άλλο μέσο δεν χρησιμοποιείται για να μεταφέρει την θερμότητα· oι “θερμικές ακτίνες” κατευθύνονται προς τα αντικείμενα. Το καλύτερο παράδειγμα ακτινοβολίας αποτελεί ο ήλιος.
Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας


Η συναγωγή και η ακτινοβολία είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται χωριστά στα θερμαντικά σώματα σήμερα και παρουσιάζουν δύο αδύναμα σημεία. Δεν μπορούν να θερμάνουν το περιβάλλον και καταναλώνουν υψηλή ηλεκτρική ενέργεια.

Οι θερμοπομποί ως συσκευές θέρμανσης, εκτός της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας που παρουσιάζουν, θερμαίνουν μόνο τα αντικείμενα προς τα οποία είναι στραμένα. Δεν μπορούν να θερμάνουν όλο τον περιβάλλοντα χώρο ομοιόμορφα. Από την άλλη οι θερμοπομποί που χρησιμοποιούν τον αέρα ως μέσο μεταφοράς παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση και αποτελεσματικότητα. Οι αδυναμίες των κλασικών συσκευών θέρμανσης αποτέλεσαν τη βάση για το μηχανισμό θέρμανσης των Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης της Haustek.

Τα Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια θέρμανσης, οπότε και καλύπτουν μεγαλύτερη περιοχή και μπορούν να δημιουργήσουν Υπέρυθρες Ακτίνες σε γωνία 180˚. Τα Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης δεν εστιάζουν σε περιορισμένη περιοχή ,αλλά σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Δημιουργούν ομοιόμορφη και ομοιογενή θέρμανση, αυτό που καλούμε “Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας”. Επιπλέον η γυάλινη επιφάνεια λειτουργεί σαν μία επιπρόσθετη μονάδα παραγωγής θερμότητας και συνεχίζει να θερμαίνει για μία σημαντική χρονική περίοδο ακόμη κι όταν έχετε απενεργοποιήσει το Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης.